Usługi transportowe dla korporacji – zorganizuj służbowy event

Jak rozumie się samo przez się polskie prawo zakłada niesłychanie duże kary za nieegzekwowanie przez przewoźników wszelkich zasad dotyczących przewozu osób. Szczególnie nieraz kontrole przeprowadzane są w przypadku przewoźników, jacy trudnią się transportem dzieci, na przykład na wyjazdy szkolne czy też kolonie. Istnieje nawet zapis, jaki mówi o tym, że przed planowanym wyjazdem, każdy rodziciel ma prawo zgłosić wyjazd dzieci na policję. Wówczas wysyłany zostaje patrol, który ma obowiązek przeprowadzić szczegółową kontrolę. Oczywiście w takiej sytuacji sprawdza się w pierwszej kolejności trzeźwość kierującego.

Dodatkowym etapem tak przeprowadzanej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego auta. Wiadomo przecież, iż autobus, jaki jest zepsuty nie powinien wyjeżdżać na drogi. Szczególnie w sytuacji, gdy wiezie kilkadziesiąt dzieci. Policja ma prawo również zażądać od kierowcy tak określanej książki przewozowej. Ma obowiązek w nią być wyposażony każdy pojazd, który prowadzi przewóz osób – zobacz przewóz osób Racibórz. W takiej książce wpisuje się miejsce zaczęcia podróży, punkt docelowy i miejsca przekraczania granicy, jeśli ma to miejsce. Na dodatek policja kontrolująca może także zażyczyć sobie udostępnienia informacji zapisanych na tachografie. Przede wszystkim służy to sprawdzeniu, czy kierowcy przestrzegają ustawowo określonego czasu pracy. A tu przepisy są bardzo restrykcyjne.

Rzecz jasna trzeba również pamiętać o tym, że pojazd transportujący dzieci i młodzież musi być oznakowany nadzwyczajnymi tablicami, aby inni użytkownicy ruchu mieli świadomość, że danym autobusem przewożone są dzieci i ze w związku z tym trzeba zachować szczególną ostrożność. Zgodnie z przepisami, transport osób powinien odbywać się też w obecności pilota wycieczek, który może wylegitymować się szczególnymi uprawnieniami. Jeżeli jest to wyjazd zagraniczny, pilot musi posiadać także potwierdzoną znajomość języka kraju docelowego lub ewentualnie innego języka, który został omówiony z zagranicznym kontrahentem. W czasie podróży należy robić określonej długości przerwy, a w trakcie jazdy autokarem wszyscy pasażerowie powinni posiadać zapięte pasy.

You may also like...